Yritysten juridinen riskienhallinta

Riskienhallinta. Yritysten lakiasioiden hoidossa on kyse riskienhallinnasta. Liiketoimintaan liittyy lukuisia riskejä joita voi hallita juridiikan keinoin, esimerkiksi hyvillä sopimuksilla. Usein pienikin panostus lakikonsultaatioon voi säästää yrityksesi panostukseen nähden mittaviltakin vahingoilta.

Keskeiset riskit. Olemme erikoistuneet kartoittamaan sopimusten sisältämiä riskejä sekä laatimaan sopimukset aina siten, että niissä on otettu huomioon asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja niiden tavoittamisen tiellä olevat esteet. Toiseksi olemme erikoistuneet kartoittamaan työoikeudellisiin ongelmiin sisältyvät, usein merkittävät riskit ja auttamaan asiakastamme toteuttamaan toimenpiteet siten, että menettelyt ovat lainmukaiset eikä riskiä realisoidu.

Kustannukset. Pyrimme hallitsemaan myös lakiasioihin liittyviä, usein korkeita kustannuksia; kokemuksemme avulla pystymme usein arvioimaan kustannukset, mutta tämän lisäksi pyrimme lisäämään asiakkaamme oikeudellista ymmärrystä, mikä edelleen edesauttaa omassa riskienhallinnassa.

Toimintamallit. Tarjoamme kumppanuusasiakkaillemme toimintamalleja tyypillisissä yrityksen ongelmatilanteissa sekä näihin liittyviä asiakirjamalleja järkevään hintaan. Opastamme näillä malleilla yrityksen henkilöstöä juridisten ongelmien arvioinnissa, jolloin asiakkaamme on helpompi tunnistaa riskit sekä tarve mahdolliseen lakiapuun.