YHTIÖOIKEUDELLISET ASIAT JA SOPIMUKSET

Yhtiöoikeus kattaa monia yhtiön hallintoon ja toiminnan järjestelyihin liittyviä asioita. Näiden hoitaminen oikein lisää toiminnan sujuvuutta merkittävästi, ja säästää aikaa ja rahaa. Erimielisyyksiä osakkaiden ja työntekijöiden välilläkin pystytään näin välttämään tehokkaasti.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Olemme mukana asiakkaamme kumppanina heti yrityksen perustamisesta lähtien. Yrityksen perustaminen itsessään on hyvinkin yksikertainen prosessi, mutta on hyvä miettiä ennen perustamista myös osakkaiden välisten suhteiden järjestäminen esimerkiksi osakassopimuksella, ja työntekijäosakkaiden velvollisuudet ja vastuut yhtiössä muiden mahdollisten sopimusten avulla (esim. konsulttisopimukset). Hyvin toteutettu aloitus turvaa toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta merkittävästi.

YHTIÖN HALLINTO. Osakeyhtiölaki säätää yhtiökokouksen ja hallituksen toimivallasta ja toimitusjohtajan asemasta, menettelystä päätöksiä tehtäessä, osakkeiden antamisesta ym. On tärkeää, että tätä koskevat päätökset tehdään oikein ja dokumentaatio on kattavaa.

Autamme asiakastamme oikeiden menettelyjen noudattamisessa, asiakirjojen laatimisessa on oman yhtiöoikeudellisen osaamisen lisäämisessä.

OSAKE- JA PÄÄOMAJÄRJESTELYT. Kun jaetaan yhtiön varoja, annetaan uusia tai yhtiön omistamia osakkeita, myydään osakkeita, annetaan osakaslainoja, otetaan pääomalainoja taikka muutoin järjestellään yhtiön omistuspohjaa, on tärkeä huolehtia siitä, että järjestelyllä on juuri ne vaikutukset, joihin ollaan pyrkimässä. Esimerkiksi otettaessa yhtiöön pääomasijoittaja, on olennaista huolehtia yhtiön ja muiden osakkeenomistajien intresseistä.

Avustamme asiakastamme toteuttamaan kaikki järjestelyt riskittömästi ja ottaen huomioon asian mahdolliset erityispiirteet.

YRITYSJÄRJESTELYT, SELVITYSTILAT JA YHTIÖN PURKAMINEN. Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen, yrityskaupat, osakkeiden lunastaminen, yritysmuodon muuttaminen ja yhtiön purkaminen vaativat aina tietämystä monista eri juridiikan osa-alueista, kuten sopimukset, yhtiöoikeudelliset menettelyt, työoikeudelliset menettelyt ja vero-oikeus.

Tänä päivänä kohtaamme liiketoiminnassa yhä monimuotoisempia haasteita, kun tavoittelemme strategisia tavoitteita ja suojaamme verkostomme etuja. On erittäin tärkeää olla tietoinen juridisista asioista ja vaatimuksista, jotka liittyvät yhtiöoikeudellisiin vastuisiin, järjestelyihin ja sopimuksiin.

Yrityskaupoissa ja järjestelyissä toimimme niin ostajan, myyjän kuin yhtiön johdonkin toimeksiannosta. Meillä on kyky ottaa huomioon alan erityispiirteet ja siksi pystymme tarjoamaan myös tässä korkealaatuista palvelua. Me tuemme yritystoiminnan onnistunutta uudelleenjärjestämistä ja tavoitteita, joita asiakkaamme on järjestelylle asettanut.