TYÖOIKEUS

Nykypäivän työnantajilla on jatkuva tarve työsuhdejuridiikkaan liittyville neuvoille ja sitä kautta tapahtuvalle riskienhallinalle. Me tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijapalvelua kaikissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja riidoissa.

TYÖSOPIMUKSET. Autamme asiakasta hallitsemaan liiketoiminnan riskejä rekrytoinnista lähtien. Kun työsopimuksessa on asianmukaisesti huomioitu työnantajan erityistarpeet, kuten työn luonne, työntekopaikka, salassapito ja kilpailukielto, tulee työntekijän kanssa myös vähemmän erimielisyyksiä.

RAKENTEELLISET MUUTOKSET. Monissa yritystoiminnan muutoksissa on huomioitava työoikeudellinen näkökulma. Tällaisia ovat mm. organisaation sisäiset järjestelyt, liiketoiminnan siirrot, -kaupat ja liikkeenluovutukset. Näissä työoikeudellisten asioiden unohtaminen voi tulla hyvinkin kalliiksi. Me konsultoimme kaikissa rakenteellisissa muutoksissa, ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvissä asioissa.

TYÖSOPIMUSTEN PÄÄTTÄMISET JA YT-NEUVOTTELUT. Yksi eniten päänvaivaa aiheuttavista asioista yrityksessä on työsuhteen päättäminen, tapahtuipa se sitten henkilökohtaisella, tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Kuitenkin äärimmäisen tärkeää on hoitaa nämä asiat pilkuntarkasti, jotta ongelmilta ja vahingoilta vältytään. Työsopimuslaki ja yhteistoimintalaki asettaa paljon velvoitteita työnantajalle näissä tilanteissa, mutta toisaalta myös selkeyttää menettelytavat. Yhteistoimintaneuvotteluissa olennaisen tärkeää on, että prosessi toteutetaan menettelyllisesti oikein; pelkästä menettelyvirheestä voi seurata jopa 30.000 euroa suuruinen hyvitysmaksu.

Me avustamme irtisanomisiin liittyvissä neuvotteluissa, liittojen kanssa käytävissä neuvotteluissa sekä yhteistoimintaneuvotteluissa.

RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYNNIT. Joskus esimerkiksi työsopimuksen irtisanomiseen liittyvään erimielisyyteen ei löydetä ratkaisua työntekijän kanssa, jolloin asiaa joudutaan käsittelemään sovintoneuvotteluissa ja mahdollisesti oikeudenkäynnissä. Näissä tilanteissa tapahtuman kartoittaminen ja eri vaihtoehtojen punninta on olennaisen tärkeää. Kalliiseen prosessiin lähtemistä tulee harkita ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat ja riskit.

Avustamme asiakkaitamme kaikissa sovintoneuvotteluissa, oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.