Tarjoamme perustamisvaiheessa oleville ja nuorille kasvuyrityksille lakiapua, joka ottaa huomioon toiminnan resurssien vähäisyyden. Hinnoittelemme palvelumme siten, että aloittavakin yritys pystyy hallitsemaan toiminnan riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen perustamiseen, osakassopimuksiin, rahoitusjärjestelyihin tai seikkoihin, joita ilman juristin apua ei tulisi edes ajatelleeksi. Näin yritys voi kohtuullisin kustannuksin välttää mahdollisesti suuria ongelmia ja taloudellisia vahinkoja riskien realisoituessa.

Start Up -Apu voi sisältää esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:

  • ilmaisen alkuneuvonnan
  • yrityksen perustamisasiakirjojen laatimisen ja läpikäynnin 150 euroa
  • osakassopimusmallin toiminta- ja laatimisohjeineen 100 euroa
  • sopimusten ja asiakirjojen tarkastuksen ja räätälöinnin hintaan 80 euroa/h

Tämä oli vain yksi esimerkki monista eri tilanteista, joissa Start Up Apu -palvelua voidaan käyttää.