SOPIMUSRISKIT HALLINTAAN. Sopimukset ovat kriittinen osa yrityksen menestymistä ja jatkuvuutta. On olennaista, että sopimukset tehdään oikealla tavalla alusta lähtien, jotta sopimuksilla saavutetaan suurin mahdollinen hyöty ja riskit hallitaan tehokkaasti. Vaikka sopimukset eivät olisikaan tehty ammattilaisen toimesta, niiden sisältö ja riskit on hyvä tuntea; muutoin riskienhallinta on mahdotonta.

TOIMINTATAPAMME. Sopimusjuridiset palvelumme tähtäävät siihen, että tunnistamme kaikki sopimusten potentiaaliset riskitekijät, ja siksi laadimme ja tarkastamme sopimukset aina huomioon ottaen yrityksen ja toimialan erityspiirteet. Siten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme luovia ratkaisuja monimutkaisimpienkin sopimusten kohdalla.

Sopimusriskien kartoitus –palvelumme sisältää alustavan keskustelun yrityksen sopimuksista vastaavan kanssa, yrityksenne sopimuskannan läpikäynnin sekä kattavan kirjallisen raportoinnin ja yhteenvedon.