Olemassa oleviin sopimuksiin voi sisältyä merkittäviäkin riskejä. Hyvä riskienhallinta käsittää vähintäänkin sen, että näistä riskeistä ollaan tietoisia, jolloin mahdollisia toimenpiteitä voidaan harkita. Tuntemattomia riskejä ei voida huomioida millään tavalla. Hyvät sopimukset ovat osa yrityksen arvoa, ja suurilla sopimusriskeillä saattaa olla huomattavia vaikutuksia esimerkiksi yrityksen myyntitilanteessa. Siten sopimuskartoitukseen panostamisella usein vältetään suuriakin taloudellisia vahinkoja ja menetyksiä tulevaisuudessa.

Teemme yrityksesi sopimuskannan tarkastuksen

    • käymällä sopimuksesi läpi
    • tekemällä riskiarvion (riskilista)
    • antamalla kirjallisen raportin ja mahdolliset toimenpidesuositukset.

Sopimuskartoitukseen kuluvan ajan voimme määritellä suoritettuamme (ilmaisen) katselmuksen, jossa arvioimme työmäärän.