RIIDANRATKAISU

Viimevuosina tarve riidanratkaisuun liittyviin neuvoihin ja riskienhallintaan kiistatilanteissa on kasvanut merkittävästi ja siitä on tullut yksi kriittisimmistä asioista liiketoimintaympäristössä.

SOVINTONEUVOTTELUT JA OIKEUDENKÄYNNIT. Me autamme asiakastamme kaikissa kiistatilanteissa ja pyrimme löytämään parhaimmat keinot riitoihin liittyvien riskien hallitsemiseksi sekä turvaamaan kiistoista huolimatta asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Osaajiemme kokemus kattaa sovintoneuvottelut ja –menettelyt ja oikeudenkäynnit eri oikeusasteissa ja välimiesoikeudessa.