PALVELUKONSEPTIT

PaloLegal Kumppanuus

Tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, joka sisältää

 • ilmaisen puhelinneuvonnan (lyhyet neuvontapuhelut)
 • ilmaisen alkuneuvonnan kaikissa asioissa
 • kuukausittain toiminnan tarpeen mukaan arvioidun määrän (3-8 tuntia) alemmalla tuntihinnalla veloitettavaa konsultointia. Normaali tuntiveloituksemme on 200 euroa, kun kumppanuusasiakkaamme veloitus sovittavalta kuukausittaiselta tuntimäärältä on 80-120 euroa.
 • Lakimiehen, joka tuntee yrityksesi toiminnan ja sopimukset ja pystyy siten tarjoamaan tehokkaampaa konsultaatiota
 • PaloLegal Uutiskirjeen kuusi kertaa vuodessa

Kumppanuudella asiakkaamme ei sitoudu maksamaan erillisiä kk- tai vuosikohtaisia maksuja eli kumppanuus itsessään on ilmainen.

Start-Up Apu

Tarjoamme perustamisvaiheessa oleville ja nuorille kasvuyrityksille lakiapua, joka ottaa huomioon toiminnan resurssien vähäisyyden. Hinnoittelemme palvelumme siten, että aloittavakin yritys pystyy hallitsemaan toiminnan riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen perustamiseen, osakassopimuksiin, rahoitusjärjestelyihin tai seikkoihin, joita ilman juristin apua ei tulisi edes ajatelleeksi. Näin yritys voi kohtuullisin kustannuksin välttää mahdollisesti suuria ongelmia ja taloudellisia vahinkoja riskien realisoituessa.

Start Up -Apu voi sisältää esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:

 • ilmaisen alkuneuvonnan
 • yrityksen perustamisasiakirjojen laatimisen ja läpikäynnin 150 euroa
 • osakassopimusmallin toiminta- ja laatimisohjeineen 100 euroa
 • sopimusten ja asiakirjojen tarkastuksen ja räätälöinnin hintaan 80 euroa/h

Tämä oli vain yksi esimerkki monista eri tilanteista, joissa Start Up Apu -palvelua voidaan käyttää.

Sopimuskartoitus

Olemassa oleviin sopimuksiin voi sisältyä merkittäviäkin riskejä. Hyvä riskienhallinta käsittää vähintäänkin sen, että näistä riskeistä ollaan tietoisia, jolloin mahdollisia toimenpiteitä voidaan harkita. Tuntemattomia riskejä ei voida huomioida millään tavalla. Hyvät sopimukset ovat osa yrityksen arvoa, ja suurilla sopimusriskeillä saattaa olla huomattavia vaikutuksia esimerkiksi yrityksen myyntitilanteessa. Siten sopimuskartoitukseen panostamisella usein vältetään suuriakin taloudellisia vahinkoja ja menetyksiä tulevaisuudessa.

Teemme yrityksesi sopimuskannan tarkastuksen

  • käymällä sopimuksesi läpi
  • tekemällä riskiarvion (riskilista)
  • antamalla kirjallisen raportin ja mahdolliset toimenpidesuositukset.

Sopimuskartoitukseen kuluvan ajan voimme määritellä suoritettuamme (ilmaisen) katselmuksen, jossa arvioimme työmäärän.

PaloLegal Toimintamallit

Liiketoiminnassa on paljon hyvin tyypillisiä juridisia sopimuksia ja ongelmia, kuten kauppaedustaja- ja jälleenmyyntisopimukset, osakassopimukset, salassapitosopimukset sekä erilaiset työoikeudelliset ongelmat kuten työsopimuksen tekeminen, varoituksen antaminen, irtisanominen henkilökohtaisilla tai tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työtehtävien muuttaminen jne.

Tämän tyyppisiin asioihin tarjoamme selkeitä kirjallisia step-by-step-toimintamalleja, jotka myös maallikko helposti ymmärtää. Hinnoittelemme tällaiset toimintamallit asiasta riippuen 50 – 500 euron välille.

Toimintamalli sisältää

 • kohdittaisen ohjeistuksen asian ratkaisemiseksi
 • asiaan liittyvät asiakirjapohjat
 • lyhyen puhelinneuvonnan liittyen kyseessä olevaan asiaan

Esimerkiksi, jos asiakkaamme tarkoituksena olisi aloittaa jälleenmyynti ja laatia tätä koskeva sopimus jälleenmyyntikumppanin kanssa, tarjoamme ohjeistuksen, joka selventää jälleenmyyntisopimuksen laatimisessa olennaiset asiat ja vaiheet, sekä sisältää jälleenmyyntisopimusmallin. Näin asiakkaamme saa melko kattavan kuvan siitä, mitä asiassa tulisi huomioida ja miten sopimuksen mahdollisia riskejä tulisi arvioida. Tällaisen toimintamallin hinta on 200 euroa. Jälleenmyyntisopimuksen teettäminen lakimiehellä maksaa neuvotteluineen helposti 1200 – 1500 euroa ja usein enemmänkin. Vaikka asiakkaamme asiakirjojen muokkaamisen jälkeen tarkastuttaisi lopputuloksen lakimiehellä, kokonaisuuden hinnaksi tulee vain murto-osa siitä, mitä sopimuksen teettäminen olisi kustantanut.

Alla esimerkki Toimintamallista ”Työntekijän irtisanominen henkilöön perustuvilla syillä”:

Toimintamalli_Irtisanominen henkilöön perustuvilla syillä

Koulutukset 

Tarjoamme sekä yrityksille, että oppilaitoksille koulutuspalveluja. Räätälöimme haluamastanne sopimus- työ- tai yhtiöoikeudellisesta kokonaisuudesta koulutuspaketin, joka on laadittu juuri asiakkaamme yksilöllisiä tarpeita varten.

Hinnoittelemme koulutukset siten, että pienemmälläkin toimijalla on mahdollisuus koulutuksen avulla saada merkittävää juridista tietopääomaa ja siten hallita riskejä ja kustannuksia.