Liiketoiminnassa on paljon hyvin tyypillisiä juridisia sopimuksia ja ongelmia, kuten kauppaedustaja- ja jälleenmyyntisopimukset, osakassopimukset, salassapitosopimukset sekä erilaiset työoikeudelliset ongelmat kuten työsopimuksen tekeminen, varoituksen antaminen, irtisanominen henkilökohtaisilla tai tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työtehtävien muuttaminen jne.

Tämän tyyppisiin asioihin tarjoamme selkeitä kirjallisia step-by-step-toimintamalleja, jotka myös maallikko helposti ymmärtää. Hinnoittelemme tällaiset toimintamallit asiasta riippuen 50 – 500 euron välille.

Toimintamalli sisältää

  • kohdittaisen ohjeistuksen asian ratkaisemiseksi
  • asiaan liittyvät asiakirjapohjat
  • lyhyen puhelinneuvonnan liittyen kyseessä olevaan asiaan

Esimerkiksi, jos asiakkaamme tarkoituksena olisi aloittaa jälleenmyynti ja laatia tätä koskeva sopimus jälleenmyyntikumppanin kanssa, tarjoamme ohjeistuksen, joka selventää jälleenmyyntisopimuksen laatimisessa olennaiset asiat ja vaiheet, sekä sisältää jälleenmyyntisopimusmallin. Näin asiakkaamme saa melko kattavan kuvan siitä, mitä asiassa tulisi huomioida ja miten sopimuksen mahdollisia riskejä tulisi arvioida. Tällaisen toimintamallin hinta on 200 euroa. Jälleenmyyntisopimuksen teettäminen lakimiehellä maksaa neuvotteluineen helposti 1200 – 1500 euroa ja usein enemmänkin. Vaikka asiakkaamme asiakirjojen muokkaamisen jälkeen tarkastuttaisi lopputuloksen lakimiehellä, kokonaisuuden hinnaksi tulee vain murto-osa siitä, mitä sopimuksen teettäminen olisi kustantanut.

Alla esimerkki Toimintamallista ”Työntekijän irtisanominen henkilöön perustuvilla syillä”:

Toimintamalli_Irtisanominen henkilöön perustuvilla syillä