Suunnittele lakikustannuksesi

Kustannukset. Pyrimme hallitsemaan myös lakiasioihin liittyviä, usein korkeita kustannuksia; kokemuksemme avulla pystymme usein arvioimaan kustannukset, mutta tämän lisäksi pyrimme lisäämään asiakkaamme oikeudellista ymmärrystä, mikä edelleen edesauttaa omassa riskienhallinnassa.

Tuntihinnat. Tuntihintamme on asian monimutkaisuudesta ja kiireellisyydestä riippuen 170 – 220 euroa. Kuitenkin pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan antamaan sitovan kiinteän/kattohinnan toimenksiannolle, jolloin asiakkaamme välttyvät ikäviltä yllätyksiltä.

PaloLegal Kumppanuus. Kumppaniasiakkaille tarjoamme mahdollisuuden käyttää kuukaudessa 3-8 tuntia normaaleista tuntihinnoista edullisempaa (80 -120 euroa) konsultointia. Sekä tunti-, että euromäärä riippuu asiakkaan toiminnan tarpeista. Myös alkuneuvonta kaikissa asioissa sekä lyhyt puhelinneuvonta on aina kumppanuusasiakkaillemme ilmaista. Tällä järjestelyllä pystymme tarjoamaan monille asiakkaillemme tavanomaiset juridiset kuukausittaiset toimenpiteet huomattavasti lakialan keskimääräisiä tuntihintoja edullisemmin.

Toimintamallit. Tämän toteutamme tarjoamalla asiakkaillemme kirjallisia toimintamalleja ja asiakirjamalleja tyypillisiin juridisiin ongelmatilanteisiin. Näiden toimintamallien perusteella asiakkamme pystyy kartoittamaan tilanteen vaatimat toimenpiteet ja muokkaamaan annettujen asiakirjamallien pohjalta sopimukset, jotka voi halutessaan vielä tarkastuttaa lakimiehellä. Opastamme näillä malleilla yrityksen henkilöstöä juridisten ongelmien arvioinnissa, jolloin asiakkaamme on helpompi tunnistaa riskit sekä tarve mahdolliseen lakiapuun.

Toimintamallit hinnoittelemme 50 – 500 euron välille, riippuen asian laajuudesta.

Periaatteemme: Emme laskuta standardiratkaisuista räätälityön hintoja.

Koulutukset. Myös koulutuspalvelujemme tarkoitus on lisätä asiakkaamme omaa tietotaitoa juridisissa asioissa ja tarpeen mukaan kannustaa toimimaan myös oma-aloitteisesti ja esimerkiksi tarkastuttamaan vasta itse laaditut asiakirjat lakimiehellä sen sijaan, että ne olisi laadittu alusta asti lakimiehen toimesta. Tällöin säästetään usein satoja ja tuhansiakin euroja.

Start Up Apu. Tarjoamme perustamisvaiheessa oleville ja nuorille kasvuyrityksille lakiapua, joka ottaa huomioon toiminnan resurssien vähäisyyden.

Hinnoittelemme palvelumme siten, että aloittavakin yritys pystyy hallitsemaan toiminnan riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen perustamiseen, osakassopimuksiin, rahoitusjärjestelyihin tai seikkoihin, joita ilman juristin apua ei tulisi edes ajatelleeksi. Näin yritys voi kohtuullisin kustannuksin välttää mahdollisesti suuria ongelmia ja taloudellisia vahinkoja riskien realisoituessa.