KOULUTUKSET

Me koulutamme asiakkaidemme työntekijöitä ja johtoa sekä tarjoamme koulutuspalveluja myös oppilaitoksille. Näiden palveluiden kautta pyrimme tarjoamaan asiakkaallemme ennakoivaa palvelua, jonka avulla voimme lisätä asiakkaamme tietoisuutta liiketoiminnan moninaisista riskeistä ja siten auttaa välttämään näiden riskien realisoitumisen.

Räätälöimme asiakkaamme haluamasta sopimus- työ- tai yhtiöoikeudellisesta kokonaisuudesta koulutuspaketin, joka on laadittu juuri tiettyjä yksilöllisiä tarpeita varten.

Hinnoittelemme koulutukset siten, että pienemmälläkin toimijalla on mahdollisuus koulutuksen avulla saada merkittävää juridista tietopääomaa ja siten hallita riskejä ja kustannuksia.

Koulutuspalvelumme keskittyvät erityisesti:

  • Sopimusoikeuteen
  • Sopimukselliseen riskienhallintaan
  • Työoikeuteen ja erityisesti työsuhteiden päättämistilanteisiin ja yt-neuvotteluihin
  • Immateriaalioikeuksiin, erityisesti tekijänoikeuksiin
  • Osake- ja pääomajärjestelyihin