Uskaltaako netistä haettua sopimuspohjaa käyttää? Voiko yrityksessä hallita juridisia riskejä ilman korkeita kustannuksia?

Paljon vaihtoehtoja

Yhteiskunta teknistyy jatkuvasti ja erilaisten sähköisten palvelujen määrä lisääntyy. Näin käy myös lakialalla. Jos lähdet etsimään sopimuspohjaa tai vastausta juridisiin ongelmiin internetistä, löydät varmasti vastauksen. Tai todennäköisesti löydät lukuisia vastauksia ja sopimuspohjia, jotka saattavat näyttää poikkeavan hyvinkin paljon toisistaan. Tunnin surffailun päätteeksi pääsi saattaa olla vielä enemmän sekaisin kuin ennen tarkempaa tutustumista nettijurismin ihmeelliseen maailmaan. Kuitenkin sopimus pitäisi saada tehdyksi, tai esimerkiksi hr-ongelma ratkaistuksi. Onko ainoa keino laittaa koko roska lakimiehelle tuntilaskutuksella ja odottaa pelonsekaisin tuntein alustavasta hinta-arviosta mahdollisesti ylöspäin rankasti poikkeavaa laskua? Ei, muitakin tapoja on.

On totta, että sokeasti internetistä poimittu ja omaan yritystoimintaan suoraan siirretty sopimuspohja voi osoittautua myöhemmin hyvinkin epäsopivaksi juuri omaan tilanteeseen. Sopimuksessa ei ollutkaan huomioitu kaikkia olennaisia asioita ja riskejä, jonka johdosta tämä myöhemmin mahdollisessa sopimuskiistassa saattaa kostautua taloudellisesti hyvin ikävällä tavalla. Tämän jälkeen päätätkin, ettet enää ikinä luota netin sopimuksiin vaan teetät lakimiehellä, maksoi mitä maksoi.

Tosiasia kuitenkin on, että liiketoiminnassa monet sopimukset ovat perusmuodoltaan hyvin standardeja, joissa vain oman toiminnan erityispiirteet tulisi huomioida. Netistä löytyvät sopimuspohjat poikkeavat toisistaan monesti juuri siksi, että niitä käytetään eri liiketoiminnan aloilla ja erilaisissa tilanteissa. Itse sopimuspohja voi kuitenkin olla hyvinkin sopiva, nimenomaan pohjana.

Neuvoni: Jos haluat laskea juridisten kustannustesi määrää ilman, että riskit nousevat, valitse internetistä omasta mielestäsi sopivin sopimuspohja, käytä hetki sen läpikäymiseen ja muokkaa sitä omaan tilanteeseesi sopivaksi. Tämän jälkeen sopimuksen tarkastuttaminen juristilla ei maksa kuin murto-osan siitä mitä koko sopimuksen teettäminen maksaisi, ja tällä tavalla saat myös ”takuun” sopimukselle. Näin on varsinkin liiketoiminnassa paljon käytettävien sopimusten kuten kauppaedustajasopimuksen, jälleenmyyntisopimuksen, salassapitosopimuksen, kauppakirjojen, alihankintasopimuksen, osakassopimuksen jne. kohdalla. Nämä sopimukset voivat näyttää pitkiltä ja monimutkaisilta, mutta käytännössä sisältö ei ole monimutkainen. Niiden teettäminen alusta asti kuitenkin maksaa moninkertaisesti enemmän kuin valmiin, itse viilatun pohjan tarkistuttaminen.

Etuna tällaisessa omatoimisuudessa on myös oman juridisen ymmärryksen lisääminen. Tarkastelemalla omassa liiketoiminnassa tarvittavia sopimuksia ja huomioimalla juristin siihen mahdollisesti tekemät huomiot opit ymmärtämään, mitkä asiat näissä sopimuksissa ovat olennaisia nimenomaan juridiselta kannalta. Useille yrittäjille monet kaupalliset ehdot ja niihin liittyvät edut ja riskit ovat hyvinkin selkeitä, mutta vastuukysymykset, palvelunkuvauksen tarkkuus, osapuolille annettavat oikeudet, irtisanomis- ja purkulausekkeet, sopimusrikkomustilanteet ja näihin liittyvät sanktiot vaativat juridista näkökulmaa asiaan.

Usein liiketoiminnassa voi päästä pitkälle ilman kiistoja vaikka sopimukset on mahdollisesti aina tehty omatoimisesti ilman minkäänlaista juristin apua. Mikäli sopimusten juridisia näkökulmia ei kuitenkaan ole huomioitu, jossain toiminnan vaiheessa sopimuksiin jääneet riskit voivat alkaa realisoitumaan. Vasta tällöin huomataan, mitä asioita olisi pitänyt miettiä tarkemmin. Siten sopimusta laadittaessa kannattaa aina pysähtyä hetkeksi pohtimaan sitä, voiko sopimukseen mahdollisesti jäävät riskit olla yrityksen tavoitteiden saavuttamisen tiellä jossain toiminnan vaiheessa, ja kannattaisiko siihen jopa uhrata muutama satanen. Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole eliminoida kaikkia riskejä vaan olennaista on, että riskeistä ollaan tietoisia. Tällöin voidaan harkita, tehdäänkö riskille jotain vai päätetäänkö se jopa ottaa ilman sen kummempia toimenpiteitä. Tiedostamattomia riskejä ei taas ole mahdollista hallita. Sopimusten osalta kannattaa aina muistaa, että huonot sopimukset ovat riskejä, kun taas hyvät sopimukset oivallisia riskienhallintavälineitä.